Το χρονικό της yoga


Yoga Stories, YogaLand

Πριν τρία χρόνια πήρα την απόφαση να βάλω την άσκηση στην ζωή μου, σοβαρά. Και λέω σοβαρά, γιατί το είχα επιχειρίσει αρκετές φορές και η κατάληξη δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε αφού μετά από μικρό χρονικό διάστημα τα παρατούσα, γυρνώντας πίσω στις καθιστικές μου συνήθειες. Δεν ήμουν στα πολύ κοινωνικά μου και η ιδέα […]

17 Φεβρουαρίου, 2020